Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Samodzielna Pracownia Epidemiologii

Samodzielna Pracownia Epidemiologii - logo
Ulica
ul. Staszica 4 m.6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
pracownia.epidemiologii@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6940

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Paweł Kalinowski
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
pawel.kalinowski@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6942

Działalność dydaktyczna

Jednostka prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu:

 1. Podstaw epidemiologii dla studentów II roku studiów licencjackich kierunku Zdrowie Publiczne.
 2. Epidemiologii dla studentów III roku studiów licencjackich kierunku Zdrowie Publiczne.
 3. Epidemiologii ogólnej dla I roku studiów magisterskich kierunku Zdrowie Publiczne.
 4. Epidemiologii szczegółowej dla II roku studiów magisterskich kierunku Zdrowie Publiczne.
 5. Higieny i epidemiologii dla studentów I roku studiów licencjackich kierunku Ratownictwo Medyczne.
 6. Zakażeń szpitalnych dla studentów I roku studiów licencjackich kierunku Pielęgniarstwo.
 7. Zakażeń szpitalnych dla studentów I roku studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo.
 8. Epidemiologii dla uczestników studiów doktoranckich w dyscyplinie Nauki o Zdrowiu.

Działalność naukowa

W jednostce realizowane są następujące tematy badawcze:

 1. Korelacja pomiędzy parametrami i wskaźnikami radiomorfometrycznymi a ryzykiem wystąpienia złamania niskoenergetycznego w populacji Polski.
 2. Demograficzno-społeczne uwarunkowania stylu życia i zachowań zdrowotnych oraz poziomu wiedzy na temat HCV wśród populacji zakażonej.
 3. Kinesiotaping jako nowa metoda leczenia zespołów bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa oraz zmniejszenia obrzęku kończyn dolnych u kobiet w ciąży.
 4. Analiza zachowań zdrowotnych kobiet chorujących na raka piersi.

Baza publikacji

 1. Mandibular inferior cortex width may serve as a prognostic osteoporosis index in Polish patients. [AUT.] PAWEŁ KALINOWSKI, INGRID RÓŻYŁO-KALINOWSKA. Folia Morphol. 2011 vol. 70 nr 4, s. 272-281.
 2. Panoramic radiomorphometric parameters in Polish ptients. [AUT.] PAWEŁ KALINOWSKI, INGRID RÓŻYŁO-KALINOWSKA. Folia Morphol. 2011 vol. 70 nr 3, s. 168-174.
 3. Radìomorfometričnì pokazniki, âkì zastosovuût'sâ dlâ ocìnki riziku viniknennâ osteoporozy. (Radiomorphometric indices applied in evaluation of risk osteoporosis.) [AUT.] PAWEŁ KALINOWSKI, INGRID RÓŻYŁO-KALINOWSKA. Implantol. Parodontol. Osteol. 2011 nr 1, s. 26-32.
 4. Wyniki oceny radiologicznej układu stomatognatycznego a odległość między brzegiem dolnym otworu bródkowego i brzegiem dolnym żuchwy. (Results of radiological evaluation of stomatognathic system and the distance between inferior margin of mental foramen and inferior mandibular cortex.) [AUT.] PAWEŁ KALINOWSKI, T. KATARZYNA RÓŻYŁO. Mag. Stomatol. 2012 R. 22 nr 5, s. 17-20.
 5. Rola fizjoterapii po mastektomii w opinii pacjentek. (The role of the physiotherapy after mastectomy operation – patients’ opinions.) [AUT.] PAWEŁ KALINOWSKI, ANNA KRAWULSKA. Med. Og. Nauki Zdr. 2012 t. 18 nr 4, s. 291-296.
 6. Tworzenie społeczeństwa informacyjnego w zakresie zdrowia. [AUT.] MARTA ESTERA KOWALSKA, PAWEŁ KALINOWSKI, URSZULA BOJAKOWSKA. W: Człowiek w zdrowiu i chorobie: promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja. Pod red. Ryszarda Żarowa, Tarnów 2012, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, s. 105-115.
 7. Edukacja dzieci w zakresie zdrowia jamy ustnej. (Children's education on oral health.) [AUT.] MARTA ESTERA KOWALSKA, PAWEŁ KALINOWSKI, URSZULA BOJAKOWSKA. W: Człowiek w zdrowiu i chorobie: promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja. Pod red. Ryszarda Żarowa, Tarnów 2012, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, s. 505-515.
 8. Ocena wiedzy pacjentów o powikłaniach cukrzycy. (Assessment of patients' knowledge about the complications of diabetes.) [AUT.] PAWEŁ KALINOWSKI, URSZULA BOJAKOWSKA, MARTA E. KOWALSKA. Med. Og. Nauki Zdr. 2012 t. 18 nr 4, s. 302-307.
 9. Analiza epidemiologiczna zakażeń HCV w krajach Unii Europejskiej. [AUT.] MARTA KOWALSKA, PAWEŁ KALINOWSKI. W: Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – Zielona Góra 2012 „Polska 2012 – priorytety zdrowia publicznego”. Pod red. Tomasz Gajewski, Agnieszka Janiak-Osajca, Irena Woźniak. [Zielona Góra, 24-26.05.2012. Streszcz.], s. 37.
 10. Analiza stanu wiedzy osób chorych na cukrzycę na temat zespołu stopy cukrzycowej. [AUT.] PAWEŁ KALINOWSKI, URSZULA BOJAKOWSKA, MARTA KOWALSKA, AGNIESZKA BARAŃSKA, DOROTA SIWCZYŃSKA. W: VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa : Wyzwania Współczesnej Medycyny. Białystok, 24-26.05.2012. Streszcz, s. 111.
 11. Epidemiologia chorób jamy ustnej mieszkańców województwa lubelskiego – ocena radiologiczna. [AUT.] PAWEŁ KALINOWSKI. W: Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Wyrównanie różnic w zdowiu społeczeństw. Siedlce, 20-22 październik 2011, s. 30.
 12. Ocena wiedzy pacjentów na temat przewlekłych powikłań cukrzycy. [AUT.] URSZULA BOJAKOWSKA, PAWEŁ KALINOWSKI. W: Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – Zielona Góra 2012 „Polska 2012 – priorytety zdrowia publicznego”. Pod red. Tomasz Gajewski, Agnieszka Janiak-Osajca, Irena Woźniak. [Zielona Góra, 24-26.05.2012. Streszcz.], s. 22.
   

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021