Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych - logo
Ulica
ul. Chodźki 4a (Collegium Pharmaceuticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 7270
+48 81448 7272
Fax
+48 81448 7272

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk
Stanowisko
Profesor
E-mail
dariusz.matosiuk@umlub.pl
Nr pokoju
414

Informacje ogólne

W Jednostce zatrudnionych jest obecnie 14 osób, w tym:

 1. Na stanowiskach naukowo-dydaktycznych: Kierownik Katedry, 4 adiunktów, 2 asystentów.
 2. 1 specjalista naukowo-techniczny.
 3. 4 techników.
 4. 1 pracownik administracyjno-techniczny.
 5. 1 specjalista inżynieryjno-techniczny.

 

Tematyka aktualnie prowadzonych badań
W Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych aktualnie prowadzone są następujące badania:

 1. Synteza oraz badanie aktywności farmakologicznej łańcuchowych i cyklicznych karbonylowych pochodnych 1-arylo-2-aminoimidazoliny.
 2. Modele farmakoforowe aktywności opioidowej (poprzez MOR) i serotoninowej (poprzez receptor 5-HT2) karbonylowych pochodnych 1-arylo-2-aminoimidazoliny.
 3. Optymalizacja struktur wiodących częściowych i zupełnych antagonistów podjednostek GluR5 i GluR6 receptorów kainianowych jako potencjalnych leków neuroprotekcyjnych.
 4. Poszukiwanie nowych allosterycznych inhibitorów receptorów nikotynowych acetylocholiny jako potencjalnych leków przeciw uzależniających.
 5. Poszukiwanie nowych allosterycznych modulatorów receptorów opioidowych i serotoninowych jako nowych substancji nasilających lub hamujących działanie typowych ligandów tych receptorów, mogących mieć zastosowanie jako nowe leki antynocyceptywne i/lub antydepresyjne.
 6. Modelowanie receptorów opioidowych (MOR, DOR, KOR), serotoninowych (5-HT1A, 5-HT2A), histaminowych (H3, H4) i kainianowych (głównie podjednostek GluR5 i GluR6).
 7. Modelowanie receptorów G-proteinowych aktywowanych przez peptydy endogenne i egzogenne (NPY, NPFF).
 8. Badanie lipofilności pochodnych heterocyklicznych metodą RP-TLC i jej korelacje z aktywnością farmakologiczną.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023