Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii

Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
biochemia.farm@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7020
Fax
+48 81448 7020

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
dr hab. n. farm. Anna Belcarz
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
anna.belcarz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7022
Nr pokoju
243

Informacje ogólne

Zakład Biochemii i Biotechnologii na Wydziale Farmaceutycznym, jako samodzielna jednostka, został utworzony w roku akademickim 1960/1961. Powstał na bazie Katedry Chemii Fizjologicznej Wydziału Lekarskiego z inicjatywy kierownika – prof. dr hab. Janiny Opieńskiej- Blauth oraz ówczesnego dziekana Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Andrzeja Waksmundzkiego.

 

Samodzielną działalność naukową i dydaktyczną Zakład Biochemii rozpoczął w 1962 roku, po uzyskaniu własnego lokalu w gmachu Collegium Maius przy ul. Lubartowskiej 85. W latach 1972-1984 Zakład wchodził w skład uczelnianego Instytutu Chemii Podstawowych, którego dyrektorem był prof. dr hab. Marian Szymona. W 1984 roku Zakład Biochemii został przemianowany na Zakład Biochemii i Metabolizmu Leków. W 1992 roku powrócił do swojej pierwotnej nazwy Katedry i Zakładu Biochemii. W 2003 roku Zakład przeniósł się do nowego gmachu Collegium Uniwersum przy ul. Dr Witolda Chodźki 1. W roku 2009 Senat UM w Lublinie podjął decyzję o zmianie nazwy katedry na Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii. 

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023