Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Chemii

Katedra Chemii - logo
Ulica
ul. Chodźki 4a (Collegium Pharmaceuticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81535 7350
Fax
+48 81535 7350

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. farm. Krzysztof Jóźwiak
Stanowisko
Profesor
E-mail
krzysztof.jozwiak@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7222
Nr pokoju
29

Informacje ogólne

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej powstała wraz z powołaniem Wydziału Farmaceutycznego UMCS 8 stycznia 1945 roku. Pierwszym kierownikiem był prof. dr Kazimierz Kalinowski (1945-1946). Kolejnymi kierownikami byli prof. dr hab. Andrzej Waksmundzki (1946-1964), prof. dr hab. Edward Soczewiński (1964-1998) i prof. dr hab. Władysław Gołkiewicz (1998-2003). W 2003 roku nastąpiła reorganizacja dotychczasowej Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, w wyniku której powstała Katedra Chemii (kierownik prof. dr hab. Ryszard Kocjan) i wchodzące w jej skład: Samodzielna Pracownia Chromatografii Planarnej (prof. dr hab. Grażyna Matysik), Zakład Chemii Analitycznej (prof. dr hab. Ryszard Kocjan), Zakład Chemii Fizycznej (prof. dr hab. Władysław Gołkiewicz) i Zakład Chemii Nieorganicznej (prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos). W 2004 roku kierownikiem Zakładu Chemii Fizycznej został dr hab. prof. UM (aktualnie prof. dr hab.) Tadeusz Dzido. W 2010 roku Samodzielna Pracownia Chromatografii Planarnej zmieniła nazwę na Samodzielną Pracownię Chemii i Neuroinżynierii Medycznej, a jej kierownikiem został dr hab. (aktualnie prof. dr hab.) Krzysztof Jóźwiak.


Obecnie personel dydaktyczny Katedry liczy 30 pracowników naukowo-dydaktycznych: 4 profesorów, w tym 2 na stanowisku profesora zwyczajnego, 2 doktorów habilitowanych na stanowisku adiunkta, 3 st. wykładowców, 13 adiunktów ze stopniem doktora i 8 asystentów (5 ze stopniem doktora i 3 z tytułem magistra). Zatrudnionych jest także 11 pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, w tym 2 ze stopniem doktora i 9 z tytułem magistra. Do kwietnia 2013 roku, 49 pracowników Katedry uzyskało stopień doktora, ponadto pracownicy Katedry byli promotorami 6 doktoratów spoza Wydziału Farmaceutycznego. 17 pracowników Katedry uzyskało habilitacje: Andrzej Waksmundzki (1949 rok), Edward Soczewiński (1963 rok), Stanisław Przeszlakowski (1970 rok), Leon Jusiak (1973 rok), Maria L. Bieganowska i Maria Przyborowska (1976 rok), Teresa Wawrzynowicz (1980 rok), Tadeusz Wolski (1985 rok), Władysław Gołkiewicz (1987 rok), Halina Szumiło (1991 rok), Ryszard Kocjan (1992 rok), Grażyna Matysik (1998 rok), Monika Waksmundzka-Hajnos (1999 rok), Tadeusz Dzido (2003 rok), Krzysztof Jóźwiak (2007 rok), Jolanta Flieger (2009 rok), Tomasz Tuzimski (2012 rok). 14 osób otrzymało tytuły profesora. Pracownicy Katedry otrzymali ponad 30 nagród naukowych i dydaktycznych Ministra Zdrowia oraz jedną Nagrodę Państwową w dziedzinie Nauki (1964 rok, prof. Andrzej Waksmundzki, doc. Edward Soczewiński, dr Zdzisław Suprynowicz). Prof. Krzysztof Jóźwiak otrzymał w 2012 roku Nagrodę Ehrlicha przyznawaną przez Europejską Federację Chemii Medycznej.


Duża liczba prac naukowych Katedry była i jest publikowana w czasopismach międzynarodowych i znajduje odzew w monografiach i pracach innych autorów. Na zaproszenie redakcji prof. W. Gołkiewicz opracował rozdział o gradientowej chromatografii planarnej w podręczniku „Handbook of Thin-Layer Chromatography” (Marcel Dekker, New York, 3 wydania), a prof. E. Soczewiński opublikował 4 artykuły przeglądowe w wydawnictwach międzynarodowych. Prof. Monika Waksmundzka-Hajnos była współredaktorem i współautorem dwóch monografii wydanych w „CRC Press Taylor and Francis Bocca Raton USA Thin Layer Chromatography in Phytochemistry” (2007 rok) oraz „High Performance Liquid Chromatography in Phytochemical Analysis” (2010 rok). Pracownicy Katedry byli współtwórcami patentów technologicznych wdrożonych w przemyśle (technologia produkcji tlenku kadmu – T. Wolski i E. Soczewiński, produkcja chelidoniny i protopiny – L. Jusiak, komory poziome do chromatografii cienkowarstwowej – T.H. Dzido i E. Soczewiński, leki roślinne Naran N i Naran S-G. Matysik). T.H. Dzido jest jednym z redaktorów „Journal of Planar Chromatography”. Prof. Krzysztof Jóźwiak realizuje projekt naukowy TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Multidisciplinary Development of drugs acting on selected neuronal receptors”.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023