Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

27.08.2021

PhD studentship available – craniofacial development


A PhD student position is currently available in our group located at the Biochemistry and Molecular Biology Department of the Medical Faculty, Medical University Lublin...
27.08.2021

Informacja o nie rozstrzygnięciu konkursu na STYPENDIUM  (PhD studentship available- craniofacial development)  w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej


Niniejszym informujemy, że konkurs z dnia 23.04.2021 r. na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym pt.: „Molekularne podstawy dziedzicznych wad szkieletowych u ludzi”, w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nie został rozstrzygnięty...
27.08.2021

Rozstrzygnięcie konkursu na STYPENDIUM  (PhD studentship available- limb disorders) w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej


Konkurs z dnia 23.04.2021 r. na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym pt.: „Molekularne podstawy dziedzicznych wad szkieletowych u ludzi”, w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, został rozstrzygnięty...
22.06.2021

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na STYPENDYSTĘ w projekcie badawczym realizowanym w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej


Informujemy, iż z uwagi na brak zgłoszeń na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym konkurs zostanie ogłoszony ponownie...
20.04.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowiskoMŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Klinice Nefrologii


Informacja o wyniku konkursu z dnia 18.03.2021 r. na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
20.04.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Wirusologii z Laboratorium SARS


Informacja o wyniku konkursu z dnia 15 marca 2021 r. na stanowisko młodszego asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej  w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Wirusologii z Laboratorium SARS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
  1  2  3  4 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021