Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

26.07.2021

Konkurs na Administratora systemów dozoru wizyjnego oraz kontroli dostępu

Główne zadania:

 • Administrowanie systemami dozoru wizyjnego i kontroli dostępu w oparciu o technologie IP.
 • Konfiguracja kamer IP.
 • Konfiguracja serwerów monitoringu pod kątem udostępnienia usług.
 • Wdrażanie polityk bezpieczeństwa systemów informatycznych.

 

Wymagania:

 • Znajomość obsługi i administrowania systemami dozoru wizyjnego i kontroli dostępu w oparciu o technologie IP.
 • Doświadczenie w zakresie konfiguracji kamer IP.
 • Znajomość zagadnień z zakresu streamowania obrazu wideo.
 • Znajomość podstawowych usług sieciowych opartych o protokół TCP/IP.
 • Wykształcenie wyższe (preferowane: informatyczne lub techniczne).
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z administrowaniem systemami dozoru wizyjnego opartego o technologie IP oraz systemami kontroli dostępu.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętności interpersonalne (komunikacja, otwartość, empatia) i nastawienie na użytkownika.
 • Zaangażowanie oraz umiejętność samodzielnego rozwiązywania napotkanych problemów technicznych.
 • Dobra organizacja własnej pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • Dynamiczną i interesującą pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy.
 • Szeroki pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Wzór formularza

                                        

Informujemy że:

 • Po analizie złożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.

 

Aplikuj teraz.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021