Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

23.05.2022

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie...
23.05.2022

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie...
23.05.2022

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej, Oddziału Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej, Oddziału Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie...
23.05.2022

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej II Oddziału Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej II Oddziału Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie...
23.05.2022

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego...
23.05.2022

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Alergologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Alergologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego...
23.05.2022

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego...
23.05.2022

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie


Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego...
1  2  3  4    

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022