Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

17.03.2023

Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego Katedra Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej Uniwerystetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego Katedra Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
15.03.2023

Informacja o wyniku konkursu z dnia 14.03.2023 r. na stanowisko Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 14.03.2023 r. na stanowisko Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych...
15.03.2023

Referent/Młodszy specjalista w Zespole ds. Inwestycji Jednostek Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Prosimy o przesłanie ofert w terminie do dnia 31 marca 2023 roku...
07.03.2023

Konkurs na stanowisko POST-DOC w projekcie badawczym w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Biomedycznego ogłasza konkurs na stanowisko POST-DOC w grupie pracowników badawczych w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 20+LAP pt.: „Antyutleniające, elektroaktywne i biobójcze samoprzylegające materiały opatrunkowe”.
02.03.2023

Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH w KLINICE GINEKOLOGII I ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ Katedry Położnictwa i Ginekologii


Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH w pełnym wymiarze czasu pracy w KLINICE GINEKOLOGII I ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ Katedry Położnictwa i Ginekologii
01.03.2023

Konkurs na Kierownika Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na Kierownika Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
01.03.2023

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko POST-DOC w grupie pracowników badawczych w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Katedry Nauk Biomedycznych


Informacja o wyniku konkursu z dnia 23.01.2023 r. na stanowisko POST-DOC w grupie pracowników badawczych w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Katedry Nauk Biomedycznych Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
01.03.2023

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w grupie dydaktycznej w Pracowni Dietetyki Klinicznej Zakładu Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki


Informacja o wyniku konkursu z dnia 24.01.2023 r. na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w grupie dydaktycznej w Pracowni Dietetyki Klinicznej Zakładu Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
1  2  3    

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023