Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

02.08.2021

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku - Asystory stomatologiczne

Forma oferty: ofertę składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, opatrzonej adnotacją dotyczacą ogłoszenia (nr wniosku) o sprzedaży z dopiskiem DAG.

 

Miejsce składania ofert: Hol główny - Urna z napisem - Kancelaria Ogólna - Al. Racławickie 1

 

Termin składania ofert: do dnia 17.08.2021 do godz 8:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: 17.08.2021 godzina 8:15 pokój nr 17

 

Szczegółowe informacje dotyczące Asystorów możliwe u Pani Anny Pełka nr tel.814485602 lub mail: annapelka@umlub.pl

Pliki do pobrania

sprzedaz_wniosek_341-2020_asystory_stomatologiczne_przecena.pdf

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku - Asystory stomatologiczne

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021