Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

14.04.2021

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki oraz Prorektora ds. Klinicznych do Kierowników Jednostek Klinicznych UM w Lublinie

Do Kierowników Jednostek Klinicznych

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat potencjalnego zagrożenia ze strony studentów uczestniczących w zajęciach w jednostkach klinicznych dla leczonych tam pacjentów, uprzejmie przypominam, że Państwo, jako kierownicy jednostek klinicznych, możecie podjąć szereg działań. Są to m.in.:

 

  1. Zastosowanie procedury opisanej w załączniku nr 6 do ZR 142/2020 (tj. m.in. skierowanie studenta do samoizolacji, do lekarza POZ lub inne) w przypadku zgłoszenia przez studenta wystąpienia możliwości zakażenia COVID-19 w ankiecie epidemiologicznej stosowanej w podmiocie klinicznym;
  2. Możliwość zgłoszenia potrzeby przeprowadzenia testów na obecność wirusa COVID-19 wśród studentów przed umożliwieniem im wejścia na zajęcia;
  3. W przypadku braku odpowiedniej wielkości pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć w bezpiecznych warunkach, można rezerwować tzw. sale buforowe (zapotrzebowanie należy zgłaszać do Centrum Rozwoju Dydaktyki);
  4. W przypadku braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć zaplanowanych w wyznaczonym terminie, można zajęcia przesunąć na inny termin (zgodnie z ZR 179/2020, załącznik nr 5);
  5. Jedynie w przypadku braku możliwości przełożenia zajęć na inny termin, można wnioskować o przeprowadzenie ich w formie zdalnej (zgodnie z ZR 179/2020, załącznik nr 3);

 

W przypadku pytań, pozostajemy do dyspozycji.

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. Kamil Torres

Prorektor ds. Klinicznych

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr hab. Marek Sawicki

Pliki do pobrania

pismo_do_kierownikow_jednostek_klinicznych_12.04.2021.pdf

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki oraz Prorektora ds. Klinicznych do Kierowników Jednostek Klinicznych UM w Lublinie

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2021