Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

28.01.2021

Nabór wniosków o granty wewnętrzne – Zarządzenie ws. Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki

Szanowni Państwo,

 

CWNiR informuje, iż JM Rektor wydał Zarządzenie ws. Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

Do podstawowych zmian należą:
 

Poszerzony katalog możliwości uzyskania finansowania
 

 1. Granty wewnętrzne DS zasady wnioskowania
 • Czas trwania: maksymalnie 36 msc
 • wartość dofinansowania: nie wyższa niż przewiduje prowizorium/rok
 • termin aplikacji: 15 lutego 2021 r.

dedykowane  pracownikom naukowym, którzy złożyli oświadczenie o liczbie N w UML posiadającym co najmniej stopień dr hab., stanowisko profesora uczelni w grupie badawczej lub pełniącym obowiązki kierownika jednostki, którzy w latach 2018 – 2020 uzyskali min. 500 punktów za publikacje w czasopismach naukowych z wykazu MNiSW, które stanowią sumę każdej publikacji o wartości minimum 70 pkt lub uzyskali 15 IF przy uwzględnieniu wartości 5-letniego IF czasopisma

WNIOSEK


 

 1. Granty innowacyjnezasady wnioskowania
 • Czas trwania: maksymalnie 24 msc
 • wartość dofinansowania: do 200 tys. zł
 • termin aplikacji: 30 czerwca 2021 r.

dedykowane doświadczonym pracownikom naukowym, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w UML, posiadającym stopień co najmniej dr.

WNIOSEK

 

 1. Granty wewnętrzne dla początkujących badaczy zasady wnioskowania
 • Czas trwania: maksymalnie 24 msc
 • wartość dofinansowania: 50 tys. zł/ rok
 • termin aplikacji: 15 lutego 2021 r.

PBmb – dla pracowników UML, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w UML, do roku kalendarzowego włącznie, w którym kończą 32 lata

PBsd – dla doktorantów (przez doktoranta rozumie się studenta studiów doktoranckich i uczestnika Szkoły Doktorskiej, z wyłączeniem ostatniego roku kształcenia)

WNIOSEK
 

 

 1. Granty 7T zasady wnioskowania
 • Czas trwania: maksymalnie 12 msc
 • wartość dofinansowania: 50 tys. zł
 • termin aplikacji: 28 lutego 2021 r.

dedykowane  pracownikom naukowym, którzy złożyli oświadczenie o liczbie N w UML posiadającym co najmniej stopień dr hab., stanowisko profesora uczelni w grupie badawczej lub pełniącym obowiązki kierownika jednostki, którzy w latach 2018 – 2020 uzyskali min. 500 punktów za publikacje w czasopismach naukowych z wykazu MNiSW, które stanowią sumę każdej publikacji o wartości minimum 70 pkt lub uzyskali 15 IF przy uwzględnieniu wartości 5-letniego IF czasopisma

WNIOSEK

 

 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na:

 • Zmianę kryteriów i trybu oceny wniosków
 • Zmianę sposobu rozliczenia grantów

 

 

Wnioski należy przesyłać w formie elektronicznej na podane niżej adresy, a podpisane dokumenty dostarczyć  do DWSFN (Al. Racławickie 1, p. 233)

 

 

 

Szczegółowych informacji udzielają:

 

Wydział Lekarski/Wydział Lekarsko-Dentystyczny:

Agata Kochańska, 81 448 50 35, agatakochanska@umlub.pl

Magdalena Szymczyk-Pawlak, 81 448 50 35, magdalenaszymczykpawlak@umlub.pl

 

Wydział Farmaceutyczny/Wydział Nauk o Zdrowiu/Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne:

Aneta Sadowska, 81 448 50 30, anetasadowska@umlub.pl

 

Granty PB:

Karolina Arażny, 81 448 50 34, karolinaarazny@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021