Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

26.01.2021

Informacja Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju ws. ubezpieczenia OC eksperymentu medycznego

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), uprzejmie informujemy, że wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

 

W ww. ustawie, rozszerzono również definicję eksperymentu medycznego, poprzez doprecyzowanie iż: „Eksperymentem medycznym jest również przeprowadzenie badań materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby dla celów naukowych”.

 

Dla przypomnienia w ww. Ustawie zdefiniowano następujące typy eksperymentów medycznych przeprowadzanych na ludziach:

 

  1. Eksperyment leczniczy – jest to wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego.
     
  2. Eksperyment badawczy – ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu.
     
  3. Eksperymentem medycznym jest również przeprowadzenie badań materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby dla celów naukowych.

              

Eksperymenty medyczne, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przed dniem 1 stycznia 2021 r., mogą być kontynuowane.

 

W przypadku nowych eksperymentów zgłoszonych do Komisji Bioetycznej, kwestia obowiązkowego ubezpieczenia OC Uczelni zostanie rozstrzygnięta, po otrzymaniu interpretacji obecnego ubezpieczyciela w tym zakresie, o czym Państwa niezwłocznie poinformujemy.

 

 

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021