Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2016

28.12.2016

Konkurs ofert na wynajem powierzchni w Collegium Anatomicum

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1  

Oferuje do wynajęcia powierzchnię użytkową z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej o profilu oświatowym, medycznym

 

Przedmiotem wynajmu jest powierzchnia 25 m2 znajdująca się na parterze w korytarzu naprzeciwko szatni w budynku Collegium Anatomicum przy ul. Jaczewskiego 4 w Lublinie. Powierzchnia ta wymaga adaptacji polegającej na wykonaniu zabudowy odpowiedniej do prowadzenia tego typu działalności. Obecna zabudowa stanowi własność dotychczasowego najemcy. Ponadto wymagane jest założenie licznika energii elektrycznej. Prace, o których mowa wykonane będą przez Najemcę i na jego koszt.

 

Projekt aranżacji oraz projekt wykonania instalacji elektrycznej będzie zatwierdzony przez Uniwersytet.

 

Najemca wyposaży wynajmowaną powierzchnię w odpowiedni i estetyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności, który pozostanie jego własnością.

 

Działalność może być prowadzona w godz. 7:00-20:00.

 

Powierzchnia pod wynajem może być udostępniona od stycznia 2017 roku.

 

Uniwersytet informuje, że w przedmiotowej powierzchni obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu, wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

 

Cena wywoławcza za 1m2 wynosi 50,00 zł netto.

 

Oprócz czynszu za wynajem najemca będzie pokrywał koszt zużycia energii elektrycznej według wskazań licznika.

 

Oferty w formie pisemnej należy składać w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, do dnia 12.01.2017 r. do godz. 12:00.

 

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2017 r. o godz. 12:30.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.umlub.pl w zakładce Komunikaty 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021