Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

03.08.2021

Nabór wniosków SPUB na 2022 rok

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju zachęca do składania wniosków o przyznanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi).

Przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie aparatury uwzględnia się następujące szczegółowe kryteria:
 

  1. unikatowość aparatury w skali kraju;
  2. znaczenie aparatury dla rozwoju działalności naukowej, w szczególności w kierunkach określonych w polityce naukowej państwa;
  3. potencjał organizacyjny i ludzki wnioskodawcy oraz doświadczenie związane z obsługą i wykorzystywaniem aparatury w prowadzeniu działalności naukowej;
  4. sposób wykorzystywania aparatury do prowadzenia działalności naukowej, w szczególności liczbę projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych z wykorzystaniem tej aparatury;
  5. znaczenie aparatury dla rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie działalności naukowej;
  6. wykorzystywanie aparatury do świadczenia, w tym odpłatnie, usług w zakresie działalności naukowej na rzecz podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
  7. liczbę użytkowników, którzy rozpoczęli korzystanie z aparatury w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
  8. zasadność planowanych kosztów w odniesieniu do przedmiotu i zakresu działalności naukowej prowadzonej z wykorzystaniem aparatury;
  9. prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na utrzymanie aparatury.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie wstępnej wersji wniosku (wzór w załączeniu) do dnia 15 sierpnia 2021 r. do Działu Wsparcia Grantowego na adres granty@umlub.pl.

Termin składania wniosków do Ministerstwa upływa w dniu 31  sierpnia 2021 r.

 

Poniżej znajdą Państwo:

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Grantowego pod numerem: 81 448 52 96.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021