Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

02.08.2021

Podpisano umowę ze Szpitalem MSWiA

Rektor UM w Lublinie, prof. Wojciech Załuska i Jarosław Ostrowski, dyrektor szpitala MSWiA Rektor UM w Lublinie, prof. Wojciech Załuska i Jarosław Ostrowski, dyrektor szpitala MSWiA

Jego Magnificencja, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Wojciech Załuska i Jarosław Ostrowski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie podpisali umowę o współpracy.

 

Przesłankami do formalnego zacieśnienia współdziałania jest chęć poprawy regionalnej polityki zdrowotnej oraz unifikowanie kierunków jej rozwoju. Dokument zakłada: powstanie Klinik Uniwersytetu na bazie infrastruktury szpitala MSWiA przy Grenadierów, prowadzenie projektów naukowo-badawczych, możliwość odbywania praktyk studenckich i staży przed dyplomowych a także sprawowanie funkcji konsultacyjnych przez nauczycieli akademickich.

 

Sygnatariusze umowy zobowiązują się w treści dokumentu do zachowania najwyższych standardów i profesjonalizmu we wzajemnych relacjach.

 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021