Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

pokój 132
tel.: +48 81448 5213

fax: +48 81448 5211
e-mail: komisja.bioetyczna@umlub.pl

 

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: komisja.bioetyczna@umlub.pl, a następnie złożenie w wersji „papierowej" (oryginały podpisów), w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Collegium Novum.

Terminy kolejnych posiedzeń Komisji Bioetycznej

 2021 r.
16 grudnia

 

 

Komunikat ws. zasad pracy Komisji Bioetycznej

W ostatnim czasie do Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie wpływa kilkadziesiąt projektów w ciągu miesiąca. Znaczny ich odsetek na kilka dni przed posiedzeniem Komisji, istotnie później niż wynika to z ustalonych terminów. Dodatkowo Autorzy projektów oczekują wydania decyzji na najbliższym posiedzeniu Komisji.

 

 Ze względu na KONIECZNOŚĆ:

 

 • dokonywania wstępnej oceny formalnej, co często związane jest z potrzebą uzupełnienia dokumentacji lub naniesienia poprawek przez Autorów, co wymaga dodatkowego czasu,
 • umożliwienia zapoznania się i oceny projektów przez Członków Komisji przed posiedzeniem, na którym poszczególni Członkowie przedstawiają projekty przed głosowaniem

poniżej podane terminy składania wniosków są nieprzekraczalne:

 

 1. W przypadku nowego projektu badania klinicznego wieloośrodkowego: 4 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia;
   
 2. W przypadku poprawek do badań klinicznych:
  1. kiedy wniosek dotyczy włączenia nowego ośrodka: 3 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia,
  2. w pozostałych przypadkach: 2 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia; 
    
 3. W przypadku pozostałych badań m. in. obserwacyjnych, nieinterwencyjnych, eksperymentów medycznych: 2 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia.

 

Na jednym posiedzeniu Komisji Bioetycznej procedowane będzie 30 wniosków.

 

O kolejności procedowania decydować będzie kolejność wpłynięcia poprawnie opracowanego wniosku, zawierającego komplet dokumentów.

 

 

 

 

Komunikat ws. ubezpieczenia OC eksperymentu medycznego

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie przypominamy, iż od dnia 1 stycznia 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291) zostało wprowadzone obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zawarł Umowę Generalną w przedmiocie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny, w szczególności w zakresie przeprowadzenia badań materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby dla celów naukowych.

 

W związku z tym badacze, którzy składają wnioski do Komisji Bioetycznej o wyrażenie zgody na przeprowadzanie eksperymentów medycznych winni we wnioskach w zakresie ubezpieczenia OC wskazywać aktualnie obowiązującą Umowę Generalną Nr 500003502/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

Do każdego badania badacz musi posiadać indywidualną polisę.

 

Aby uzyskać polisę należy wypełnić załączony kwestionariusz, wskazać grant w ramach którego jest realizowany eksperyment i przesłać mailem na adres monika.kalan@umlub.pl.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 81 448 50 32.

 

Kwestionariusz dot. zgłaszania eksperymentu kwalifikowanego do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

Nauka

Kalendarz

Grudzień 2021