Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

pokój 132
tel.: +48 81448 5213

fax: +48 81448 5211
e-mail: komisja.bioetyczna@umlub.pl

 

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: komisja.bioetyczna@umlub.pl, a następnie złożenie w wersji „papierowej" (oryginały podpisów), w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Collegium Novum.

Terminy kolejnych posiedzeń Komisji Bioetycznej

 2021 r.
27 maja
24 czerwca

 

Termin składania dokumentów wynosi:
 

 1. w przypadku nowego projektu badania klinicznego wieloośrodkowego: 4 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia,
   
 2. w przypadku poprawek do badań klinicznych:
  1. kiedy wniosek dotyczy włączenia nowego ośrodka: 3 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia,
  2. w pozostałych przypadkach: 2 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia.
    
 3. w przypadku pozostałych badań  m. inn. obserwacyjnych, nieinterwencyjnych, eksperymentów medycznych: 2 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia.

 

 Podane powyżej terminy są nieprzekraczalne z uwagi na konieczność przeprowadzenia wstępnej oceny wniosków oraz czas umożliwiający przeanalizowanie projektów przez Członków Komisji przed posiedzeniem.

Nauka

Kalendarz

Maj 2021