Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Prorektor ds. Kształcenia

Prorektor ds. Kształcenia - logo
Ulica
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
prksztalcenia@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5020
Fax
+48 81448 5021
Nr pokoju
125
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Barbara Jodłowska-Jędrych
Stanowisko
Profesor
E-mail
barbara.jodlowska-jedrych@umlub.pl
Nr pokoju
313

O Prorektorze

Pochodzi z Rzeszowa, gdzie ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Staż podyplomowy odbyła w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, a następnie pracowała na stanowisku asystenta na Oddziale Patologii Ciąży i Porodu.

Posiada specjalizację z zakresu ginekologii i położnictwa.

 

Od 1987 roku zatrudniona w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie od 2008 roku pełni funkcję kierownika.

 

Stopień doktora nauk medycznych otrzymała w roku 1992, a doktora habilitowanego w 2008 roku.

 

Od 1 września 2012 roku pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia.

 

Zainteresowania zawodowe obejmują zagadnienia biologii molekularnej oraz rozwoju embrionalnego człowieka.

Jest autorem i współautorem 176 publikacji i doniesień zjazdowych oraz promotorem 6 obronionych rozpraw doktorskich.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020