Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Ważne informacje

Zarząd PKZP UM podjął uchwałę o wydłużeniu, od kwietnia 2014 roku, terminu spłaty pożyczki do 12 rat oraz utrzymaniu 15 rat dla osób uzyskujących zarobki w wysokości najniższej krajowej.

Zarząd PKZP UM podjął uchwałę o rozszerzeniu, od kwietnia 2014 roku, zakresu wypłat z tytułu zapomóg o zapomogi związane ze zdarzeniami losowymi takimi jak: pożar, powódź, klęski żywiołowe oraz innymi czynnikami pogodowymi. Maksymalna wysokość zapomogi ustalana będzie na podstawie złożonych dokumentów.

 

Zarząd PKZP UM podjął uchwałę o podwyższeniu, od lutego 2013 roku, kwoty wypłacanych pożyczek do wysokości 12000,00 zł, przy zachowanym okresie spłaty – 10 rat. Do uzyskania ww. pożyczki potrzebny jest odpowiedni wkład własny –  nie mniejszy niż 3900,00 zł.

 

Zarząd PKZP UM podjął uchwałę o podwyższeniu, od lutego 2013 roku, kwoty zpomogi wypłacanej z funduszy PKZP do wysokości 2000 zł. Zapomoga wypłacana jest z tytułu zgonu: męża, żony, dziecka lub osoby na wyłącznym utrzymaniu członka PKZP. Dla emerytów wypłacana jest połowa świadczenia.

 

W związku ze zmianą przepisów kodeksu pracy art. 91 § 1 i § 2, Zarząd PKZP UM zwraca się z prośbą o podejmowanie przemyślanych decyzji w sprawie wysokości pobieranych pożyczek. W przypadku podjęcia zbyt wysokich kwot pożyczek wiąże się to w niektórych przypadkach z brakiem możliwości dokonywania potrącania rat w pełnej wysokości z wynagrodzenia za pracę. W razie wystąpienia niedopłaty, brakującą kwotę należy wpłacić do Kasy PKZP UM celem wyrównania wysokości rat. W przypadku zalegania większej ilości niespłaconych rat Zarząd PKZP będzie zmuszony poinformować żyrantów o zaistniałej sytuacji.

 

Nr konta PKZP UM

39 1240 5497 1111 0000 5004 8225 

Pliki do pobrania

statut.doc

Statut PKZP

Kontakt

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

mgr Katarzyna Adamczyk

Zastępca Kierownika Działu

tel. +48 81 448-56-03

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2020