Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

25.06.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na rozbiórkę wiaty magazynowej

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza do złożenia oferty na rozbiórkę wiaty magazynowej, usunięcie betonowych podstaw, na których jest posadowiona, uprzątnięcie terenu i założenie trawnika, podczas prac zabezpieczenie przed uszkodzeniem kontenera znajdującego się pod wiatą. Dach pokryty jest falistą płytą z poliwęglanu, którą należy zutylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska i przedstawić zleceniodawcy stosowne dokumenty, konstrukcja stalowa, częściowo grodzona siatką.

 

Rozliczenie bezgotówkowe – wykonawca zabiera wszystkie materiały rozbiórkowe.

O wyborze oferty decyduje najkrótszy termin zakończenia prac.

 

Wiata znajduje się na posesji przy ul. Chodźki 8. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej, która jest możliwa codziennie w godzinach  8:00 do 14:00. W tym celu należy kontaktować się z osobą prowadzącą sprawę wymienioną poniżej.

 

Osoba prowadząca sprawę – Jacek Rogoziński, tel. 081 448-56-02, kom. 500-290-509,

e-mail: jacek.rogozinski@umlub.pl

 

Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym, Aleje Racławickie 1, pokój 17 w godzinach 8:00 – 14:00 do dnia 3 lipca br. do godziny 11:00. Jawne otwarcie ofert nastąpi 3 lipca br. o godzinie 11:15. Oferty złożone lub przesłane po tym terminie nie będą oceniane.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020