Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

28.06.2019

Komunikat JM Rektora ws. uchwalenia nowego Statutu UM

Szanowni Państwo

Członkowie Wspólnoty

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Z ogromną satysfakcją pragnę poinformować Państwa, że na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2019 roku, Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jednogłośnie uchwalił nowy Statut naszej Uczelni.

 

Chciałbym gorąco podziękować Społeczności Akademickiej za zaangażowanie się w pracę nad jego powstaniem, a także przedstawicielom Rady Uczelni oraz Organizacjom Związków Zawodowych za złożone opinie. Wszystkie zgłoszone wnioski zostały przeanalizowane i przedstawione na posiedzeniu Senatu. Niektóre z nich zostały uwzględnione. Omówienie nieuwzględnionych uwag zostało zamieszczone w załączeniu.

 

Wyrażam nadzieję, że ten ważny dokument służyć będzie rozwojowi Uniwersytetu i stworzy transparentne mechanizmy dla osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest wysoka pozycja rankingowa Uczelni oraz wysoka ocena prowadzonej przez nas działalności dydaktycznej i badawczej.

 

Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią uchwalonego Statutu, który od dnia 1 października 2019 roku będzie stanowił podstawę funkcjonowania Uniwersytetu.

 

Obecnie finalizują się prace nad Zarządzeniami Rektora w sprawie: Regulaminu Pracy i Wynagradzania, kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz Regulaminu Organizacyjnego. Projekty tych kluczowych dla funkcjonowania Uczelni zarządzeń będą sukcesywnie zamieszczane w Intranecie celem umożliwienia Państwu zapoznania się z ich treścią oraz zgłaszania uwag.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Prof. dr hab. Andrzej Drop

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Pliki do pobrania

statut_z_dnia_26_czerwca_2019_roku.pdf

Statut UM z dnia 26.06.2019

omowienie_nieuwzglednionych_uwag.pdf

Omówienie nieuwzględnionych uwag

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020