Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kalendarium

2020-03-12 - 2020-03-12

Promocje doktorskie

 

Cykliczna uroczystość oficjalnego wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora, która ma miejsce w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 4/6.

 

To okazja do świętowania sukcesów naukowych osiąganych w Alma Mater, zwieńczenie kilku lat intensywnej pracy osób promowanych. Uroczystości od lat uświetnia występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod dyrekcją dr hab. Moniki Mielko-Remiszewskiej.

 

Wyrazem szczególnej dbałości o pielęgnowanie akademickich tradycji jest przebieg uroczystości. Jego Magnificencja Rektor wręcza dyplomy doktora habilitowanego po odczytaniu tytułu osiągnięcia naukowego będącego podstawą nadania stopnia, po czym następuje uroczyste przyrzeczenie doktorów  składane po łacinie. Następnie, promotorzy dokonują indywidualnych promocji doktorów nakładając birety oraz wygłaszając laudacje, które tak jak przyrzeczenie doktorskie, deklamowane są w języku łacińskim. 

 

Miejsce: Collegium Maius

 

Organizator: Dział Nauki


dodaj do mojego kalendarza google

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2020