Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

25.06.2020

Wirtualne Dni Nauki

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

zaprasza na

 

Wirtualne Dni Nauki

Lublin 22 – 24 września 2020 r.

 

 

Pragniemy zachęcić do aktywnego włączenia się w Wirtualne Dni Nauki, które odbędą się 22-24 września 2020 roku. Wydarzenie jest współorganizowane przez pięć lubelskich Uczelni i Miasto Lublin i ma na celu zachować ciągłość w upowszechnianiu, promowaniu i popularyzowaniu nauki w społeczeństwie w związku z zawieszeniem organizacji XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej większa część Wirtualnych Dni Nauki będzie oparta o transmisję materiałów audiowizualnych nagranych wcześniej.

 

W przypadku zakwalifikowania projektu do WDN nagraniem materiału i montażem zajmą się pracownicy UMCS. Nagrany materiał może obejmować wykład, badanie, ćwiczenie, doświadczenie, debatę, inscenizację, koncert, wystawę, pokaz, prezentację, gry naukowe itp. zgodnie z tematyką danego dnia.

 

Program Wirtualnych Dni Nauki  jest następujący:

DZIEŃ I (22.09 –wtorek) – w języku polskim

godz. 9:00 – 14:00 - „Nauka, Nowe Technologie”

W czasie przewidzianym dla naszej Uczelni możemy przedstawić 4 nagrania ukazujące najnowsze osiągnięcia naukowe i zaawansowane technologie stosowane w badaniach na naszym Uniwersytecie. Tematyka ma być przedstawiona przystępnie, zachęcać szerokie grono odbiorców do odkrywania świata nauki.

godz. 15:00-20:00 – „Sztuka i Kultura”

W czasie przewidzianym dla naszej Uczelni, chcemy zaprezentować dokonania i talenty zarówno zespołowe, jak i indywidualne naszych pracowników, absolwentów, studentów w sferze kultury i sztuki (malarstwo, bio art, taniec, śpiew, gra na instrumentach, fragmenty  koncertów itp.).

 

DZIEŃ II (23.09 –środa) – w języku angielskim

godz. 9:00 – 14:00 - „Science, Technology”

Podobnie jak w pierwszym dniu, chcemy przybliżyć najważniejsze działania i osiągnięcia naukowe naszego Uniwersytetu, szczególnie w obszarze COVID-19, prezentujące informacje dotyczące wirusa, najnowsze dane dotyczące leczenia, osiągnięcia w zakresie zwalczania.

godz. 15:00-20:00 – „Art&Culture”

Analogicznie do dnia pierwszego, chcemy przedstawić materiały z zakresu kultury i sztuki pokazujące dokonania członków społeczności Uniwersytetu, również z udziałem studentów anglojęzycznych np. fragmenty organizowanych wydarzeń typu Culture Night itp.

 

DZIEŃ III (24.09 –czwartek) – w języku polskim

Sugerowana formuła to „Studenci i absolwenci przyszłym studentom”.

Ten dzień ma ukazać potencjał każdej uczelni i ofertę skierowaną do jej kandydatów.

Szczególnie prosimy o włączenie się we współorganizację reprezentantów organizacji studenckich i studentów działających w kołach naukowych w ramach naszej Alma Mater!

 

Ważne terminy WDN:

  • do 29 czerwca 2020 r. nadsyłanie zgłoszeń do koordynatorów WDN
  • do 7 lipca 2020 r. informacje o zakwalifikowaniu projektu do WDN
  • do 31 sierpnia 2020 r. wykonanie nagrań i montaż materiałów
  • 22-24 września 2020 r. Wirtualne Dni Nauki

 

Dane kontaktowe Komitetu Organizacyjnego Wirtualnych Dni Nauki:

Serdecznie zachęcamy do udziału!

       W imieniu Komitetu Organizacyjnego Wirtualnych Dni Nauki

dr n.med. Monika Jakubiak-Hulicz

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020