Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

15.05.2019

Wmurowano kamień węgielny pod budowę Stomatologicznego Centrum Klinicznego

Wizualizacja Stomatologicznego Centrum Klinicznego Stomatologiczne Centrum Kliniczne UM w Lublinie (wizualizacja)

14 maja 2019 roku na placu budowy Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.

 

Program uroczystości wypełniły: przemówienie JM Rektora prof. dr hab. Andrzeja Dropa, wystąpienia przedstawicieli władz i gości, odczytanie i podpisanie aktu erekcyjnego oraz poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego.

 

Nowa siedziba Stomatologicznego Centrum Klinicznego będzie pełnić funkcję dydaktyczną, kliniczną oraz usługową.

 

Dla zapewnienia zaplecza przy realizacji funkcji dydaktycznej w budynku zlokalizowano salę wykładową wielofunkcyjną, sale seminaryjne, sale ćwiczeń oraz sale dydaktyczno-przedkliniczne w obrębie poszczególnych Katedr i Zakładów.

 

Dla realizacji funkcji klinicznej i usługowej przewidziano gabinety stomatologiczne dla leczenia standardowego oraz specjalistycznego wraz z salą do zabiegów w znieczuleniu ogólnym.

 

W  obiekcie funkcjonować będą następujące jednostki:

 • Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej,
 • Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego,
 • Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją,
 • Zakład Protetyki Stomatologicznej,
 • Zakład Medycyny Jamy Ustnej,
 • Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej,
 • Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej,
 • Zakład Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia,
 • Katedra i Zakład Periodontologii,
 • Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej z salą zabiegową,
 • Pracownia Zintegrowanego Leczenia – dorośli,
 • Pracownia Zintegrowanego Leczenia – dzieci,

a także Administracja Centrum oraz pomieszczania wspólnej obsługi technicznej w tym np. sterylizatornia centralna.

 

Nowy obiekt Stomatologicznego Centrum Klinicznego to budynek o kubaturze równej 35 153 m3, powierzchni całkowitej wynoszącej 9013 m2, 6 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, wraz z parkingiem podziemnym.

 

Przy wejściu głównym do budynku zlokalizowano tzw. strefę „kiss & go” umożliwiającą bezpieczne zatrzymanie się i pozostawienie pasażera przy postoju nie dłuższym niż 2 minuty.

 

W strukturach SCK znajdą się również: pracownia CBCT wraz z sterownią oraz pomieszczenie dla potrzeb instalacji drukarek 3D. Budynek wyposażony będzie w nowoczesne instalacje obiektowe, w tym instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje zasilania awaryjnego, alarmowe, przeciwpożarowe, audiowizualne, kontroli dostępu, wi-fi oraz niezbędne instalacje gazów medycznych.

 

Wykonanie projektu oraz realizacja robót budowlano-montażowych zgodnie z zadeklarowanym przez firmę Strabag S.A. terminem, zakończyć ma się w ciągu 23 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. w kwietniu 2020 roku. Wartość kosztorysowa inwestycji wraz z wyposażeniem wynosi 51 mln 999 tys. złotych, z czego 29 mln 999 tys. złotych pochodzi z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia (część 46-Zdrowie Budżetu Państwa).

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020