Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

08.11.2018

12 listopada dniem wolnym od pracy – DYDAKTYKA

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

KIEROWNICY JEDNOSTEK DYDAKTYCZNYCH

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 roku Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczne przewidziane do realizacji w tym dniu powinny zostać zrealizowane w terminie i na zasadach ustalonych przez wykładowców ze studentami, analogicznie jak w przypadku ogłaszania przez Jego Magnificencję Rektora dni lub godzin rektorskich.

 

Zobowiązuję kierowników jednostek do nadzoru realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z powyższej zmiany.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych

Prorektor ds. Kształcenia

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2019