Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

30.10.2018

Doroczna Lubelska Nagroda Naukowa im. Prof. Edmunda Prosta

Informujemy, że do dnia 25 listopada 2018 roku Lubelskie Towarzystwo Naukowe przyjmuje wnioski o przyznanie Dorocznej Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Prof. Edmunda Prosta.

 

Nagroda indywidualna lub zespołowa przyznawana jest corocznie w grudniu za osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym datę przyznania nagrody, tj. w okresie od 1 października do 30 września, niewyróżnione żadną inną nagrodą.

 

Nagroda jest przyznawana przedstawicielowi lubelskiego środowiska naukowego za następujące osiągnięcia:

  • pracę badawczą cechującą się oryginalnością i wysokimi walorami naukowymi,
  • publikację książkową lub monografię mającą szczególną wartość poznawczą i cechującą się oryginalnością treści i formy,
  • wynalazki lub udoskonalenia techniczne cechujące się oryginalnością i szczególną wartością.

 

Wnioski o przyznanie nagrody wraz z odpowiednim uzasadnieniem oraz dwiema recenzjami sporządzonymi przez pracowników naukowych innych uczelni niż macierzysta uczelnia kandydata są składane w Sekretariacie LTN do dnia 25 listopada. Wnioskodawcami mogą być dziekani wydziałów uczelni wyższych i dyrektorzy instytutów naukowych, a także przewodniczący wydziałów LTN.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2019