Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

30.10.2018

Podręcznik akademicki pt. „Obesitologia w ujęciu interdyscyplinarnym”

Nakładem Wydawnictwa UM w Lublinie wydany został w październiku 2018 roku podręcznik akademicki pt. „Obesitologia w ujęciu interdyscyplinarnym” pod redakcją naukową dr. hab. Michała Skrzypka.

 

Autorami rozdziałów są w zdecydowanej większości pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także zaproszeni do współpracy badacze Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Śląskiego Uniwersytetu  Medycznego i Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.   

 

 

Książka uzyskała pozytywne recenzje wydawnicze:

 

  • prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka napisała  m.in.  „[…] powstała pozycja, która w sposób wielowymiarowy, aktualny i nowoczesny podejmuje problematykę, dotyczącą licznej rzeszy Polaków niezależnie od wieku i płci. […]”
  • prof. dr hab. Wojciech Drygas napisał: „Bardzo trafny jest podział podręcznika na pięć podstawowych części poświęconych epidemiologii i etiopatogenezie otyłości, klinicznym aspektom otyłości, otyłości w perspektywie nauk społecznych, otyłości jako wyzwaniu zdrowia publicznego oraz medycznym i dietetycznym aspektom leczenia otyłości”.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2019