Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

19.02.2021

Program wsparcia wybitnych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0”

 

 

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju zaprasza studentów do udziału w kolejnej edycji programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Program ma na celu wsparcie rozwoju naukowego wybitnych studentów. Laureaci otrzymają dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Przyznane środki będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakup materiałów i aparatury związanych z danym przedsięwzięciem. Budżet programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” wynosi 10 mln zł.

 

Program jest przeznaczony dla studentów studiów I/II stopnia, którzy znają co najmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzymali pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej. Dodatkowe punkty można uzyskać za udział studenta w konferencjach naukowych; otrzymane nagrody i wyróżnienia w dziedzinie nauki związanej z tematem projektu; udział w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego; publikacje naukowe, etc.

 

O przyznanie środków finansowych może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół.

 

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z dokumentacją dostępną na stronie MEiN oraz przesłanie wypełnionych wniosków (oferta, kosztorys, CV oraz oświadczenie) na adres granty@umlub.pl w terminie do 7 marca br. do końca dnia.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Grantowego pod numerem 81 448 52 96.

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2021