Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stan studentów

Stan studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na dzień 31 grudnia 2019 roku

Stan studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wg S10 na dzień 31 grudnia 2019 roku

 

Wydziały

Stan studentów wg wydziałów

Kierunki

Stan studentów wg kierunków

Absolwenci wg kierunków

Wydział Lekarsko-Dentystyczny

1050

Elektroradiologia

129

54

Higiena stomatologiczna

47

17

Lekarski

x

151

Lekarsko - dentystyczny

495

93

Lekarsko-dentystyczny - Anglojęzyczny

290

53

Techniki dentystyczne

89

19

Wydział Lekarski   

3203

Biomedycyna

104

20

Lekarski

2064

131

Lekarski - Anglojęzyczny

1035

143

Wydział Farmaceutyczny

1119

Analityka medyczna

207

36

Farmacja

749

114

Kosmetologia

163

57

Wydział Nauk o Zdrowiu

1719

Dietetyka

176

45

Fizjoterapia

352

114

Pielęgniarstwo

702

242

Położnictwo

316

114

Ratownictwo medyczne

93

40

Zdrowie publiczne

80

45

Ogółem

7091

 

7091

1488

 

 

 

W tym ogółem:

 

Studenci studiów stacjonarnych:

5229

Studenci studiów niestacjonarnych:

515

Cudzoziemcy:

1347

Razem studentów w UM:

7091

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Grudzień 2020