Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Regulamin studiów

Regulamin studiów obowiązujący do 30.09.2021 roku

Uchwała Senatu nr CCCXLVI/2020 z dn. 29 kwietnia 2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 

Pełna treść regulaminu studiów

Podział roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Rektora nr 53/2020 z dn. 12 maja 2020 w sprawie podziału roku akademickiego 2020/2021

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Grudzień 2020