Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koronawirus SARS-CoV-2

Bezpłatna opieka medyczna (COVID-19)


Zgodnie z zasadami ustawy z dn. 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 , poz.1239 ze zm.) wszyscy pacjenci z podejrzeniem choroby COVID-19, niezależnie od posiadanego ubezpieczenia czy obywatelstwa, mają zapewnioną na terytorium RP bezpłatną opiekę medyczną, diagnostykę i leczenie.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Grudzień 2020